AKTUALITY

24. prosince 2020
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
období Vánoc a konec roku je pro nás obdobím, kdy přemýšlíme o uplynulém roku a připravujeme si plány na rok příští. Je to také čas, kdy se scházíme s příbuznými a přáteli, přejeme si vše nejlepší do nového roku a nadělujeme si dárky či jinak projevujeme vzájemnou náklonnost. Každodenní pracovní shon je nahrazen klidnou atmosférou a my najednou zjišťujeme, že život je také o něčem jiném než honbě za výdělkem.
Ke Štědrovečernímu stolu si vždy přejeme usednout se svými nejbližšími a strávit tak vzácné chvilky pohromadě. Ne ve všech rodinách se tak stane. Mnozí spoluobčané pracují v odvětvích, kdy na ně vyjde služba v zaměstnání a nemohou trávit Štědrý večer v okruhu svých nejbližších. Jsou však také případy, kdy, bohužel, dojde ke ztrátě života při plnění služebních povinností v ozbrojených složkách, a to někdy i mimo území vlasti.
Bikers for Veterans se snaží založit tradici spočívající v benefičních motocyklových vyjížďkách za účelem podpořit naše válečné veterány a získat k této podpoře širokou veřejnost podobně, jako je to v jiných zemích.
Patří k pěkným křesťanským zvykům zapálit svíčku u štědrovečerní tabule. Tato svíčka je zapálena jako vzpomínka na naše blízké, kteří nemohou sedět s námi u stolu. Rádi bychom založili tradici novou, vyplývající ze stejných základů. Zapalme večer jednu svíčku navíc. Plamen této svíčky bude hořet pro naše veterány, kteří bránili naše hodnoty se zbraní v ruce třeba i v zahraniční misi. Bude to alespoň takové malé poděkování za to, že můžeme v klidu prožívat jedno z nejkrásnějších období roku.

Přátelé, kamarádi,
Bikers for Veterans přejí všem svým podporovatelům krásné prožití období Vánoc a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2021. Těšíme se na setkání při našich akcích a na podporu, jež se nám od Vás dostává.

Šťastný a pohodový rok 2021

20. prosince 2020,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
prožíváme nyní předvánoční období. Je to čas, kdy se zamýšlíme nad uplynulým rokem a bilancujeme, co nám stávající rok přinesl, co se nám nepovedlo a co bychom v příštím roce mohli zlepšit.
My v Bikers for Veterans také procházíme obdobím hodnocení naší činnosti v roce 2020. Přibližně před rokem jsme přišli s myšlenkou zorganizovat benefiční jízdu ve prospěch veteránů Armády ČR. Touto dobou jsme se poprvé setkali s paní generálkou Šmerdovou, které jsme oznámili, co chceme udělat a zároveň navázat spolupráci s Vojenským fondem solidarity. Přes počáteční rozpaky z obou stran, jsme nakonec našli společnou řeč a výsledkem byla spanilá jízda na motocyklech pod názvem „Benefical Ride 2020“. Touto jízdou jsme chtěli poukázat na to, že veřejnosti v České republice není lhostejný osud chlapců a děvčat, kteří hájí zájmy našeho státu v zahraničí při ochraně našich hodnot. Je to také poselství příslušníkům AČR, že my, kteří se nezúčastníme zahraničních misí, stojíme za našimi vojáky a jsme připraveni, abychom jim pomohli v případě, kdyby se dostali do tíživé životní situace. Výsledkem této akce byl příspěvek do Vojenského fondu solidarity v částce 51 271.-Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o „nultý“ ročník, můžeme být s výší příspěvku spokojeni.
Z našeho pohledu i podle ohlasů z řad veřejnosti jsme nabyli dojmu, že akce Benefical Ride 2020 se vydařila a splnila tím svoje poslání. Samozřejmě nás to zavazuje pokračovat v naší činnosti i v dalších letech.
Během roku došlo k jedné významné události. Pod tlakem legislativy jsme se museli transformovat v právnickou osobu, abychom mohli pokračovat v naší činnosti a vyhověli tím zákonným požadavkům. Proto od 2. září 2020 jsme právnická osoba pod názvem Bikers for Veterans Czech Republic z.s.
Další akcí, kterou jsme zorganizovali, byla sbírka na sajdkáru válečného veterána Lukáše Hirky. Všechny nás překvapilo, jak rychle se podařilo potřebný obnos shromáždit. Původně se plánovalo, že sbírka bude trvat do prosince 2021. Ve finále se potřebná částka shromáždila během 14 dní a tímto ji považujeme za ukončenou. Lukáš je velmi potěšen, co jste vy všichni, kteří přispěli, dokázali. Byl velmi dojat nad tím, jak rychle jsme dokázali shromáždit potřebné finanční prostředky.
Podíváme-li se zpětně na celý rok 2020, můžeme jej považovat za úspěšný. Samozřejmě se vyskytly věci, které se nám úplně nepovedly. Je to ale impulz k tomu, jak se při organizování příštích akcí těchto chyb vyvarovat. Výsledky v tomto roce nás zavazují, abychom pokračovali v naší činnosti i v dalších letech. Vzhledem k tomu, že jsme navázali úzkou spolupráci s Vojenským fondem solidarity, věříme, že v budoucnu můžeme očekávat mnohé akce, kterébudou hojně navštěvovány nejenom motorkářskou veřejností.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že příští ročník Benefical Ride 2021 se bude konat 30. května 2021. Detailní informace k akci najdete na našem profilu na FB nebo na našem webu www.bikersforveterans.cz. Plány máme rozsáhlé, otázka je, co nám dovolí epidemiologická situace kolem Covid-19. Věříme, že se vše pomalu vrátí do normálních kolejí a veškeré restrikce už nebudou potřeba. Tímto všechny zájemce srdečně zveme.
Závěrem bychom chtěli všem našim příznivcům popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2021. Předpokládáme, že v příštím roce úspěšně navážeme na stávající rok 2020 a s Vaší pomocí dokážeme, že nám není lhostejný osud našich vojáků v případě, že se dostanou do tíživé životní situace.

8. prosince 2020, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
dne 30. listopadu 2020 jsme uzavřeli úvodní ročník akce „Benefical Ride“, kterou jsme zorganizovali za účelem finanční pomoci pro Vojenský fond solidarity. Vyjížďka se sice konala 12. září 2020, ale záměrem bylo ponechat možnost přispívání do konce měsíce listopadu. V měsíci listopadu konkrétně 11. se slaví Den válečných veteránů, a proto byl symbolicky zvolen tento měsíc jako závěrečný pro ročník 2020.Celkový obnos, který je poukázán Vojenskému fondu solidarity je 51 271.-Kč.
Rádi bychom toto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli nemalou částkou do výše zmiňovaného fondu. Velký dík patří některým členům DEFENDERS LE MC, kteří se podíleli na přípravě a také organizaci benefiční vyjížďky. A samozřejmě poděkování patří Vám všem, kteří jste si přijeli užít vyjížďku a podpořit tak finančně Vojenský fond solidarity. Podle ohlasů na sociálních sítích můžeme říci, že akce splnila svůj účel a zájem Vás, účastníků, nám naznačil velký zájem a přání v podobných akcích pokračovat i v letech následujících.
Podíváme-li se na výsledek akce z finančního hlediska, můžeme říci, že benefiční jízda splnila to, oč jsme usilovali.
Váš zájem nás zavazuje pokračovat v této činnosti a založit tak tradici, při které si nejenom vzpomeneme na naše veterány, ale pomůžeme jim v nelehké životní situaci. Věříme, že kladnou odezvu nalezneme i u Vás a příští ročníky budou rozsáhlejší nejenom z hlediska počtu účastníků, ale i z hlediska finančního příspěvku.
Již nyní můžeme s radostí konstatovat, že příští ročník „Benefical Ride“ se uskuteční 30. května 2021 a cílovou destinací bude Vojenské muzeum v Lešanech, okr. Benešov. V místě dojezdu bude opět uspořádán krátký program pro všechny věkové kategorie. Vzhledem ke kladnému ohlasu Vás, účastníků, věříme že účast příští rok předčí účast v roce 2020.
Protože si již užíváme čas adventní, rádi bychom Vám všem popřáli klidné prožiti vánočních svátků, hodně dárků pod stromečkem a do roku 2021 štěstí, zdraví a spokojenost celých 365 dní. Hlavně mnoho bezpečných kilometrů ať na motocyklu nebo v autě a těšíme se na setkání 30. května. Veškeré informace ke konání příštího ročníku najdete na FB nebo na webu www.bikersforveterans.cz.

2. prosince 2020
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
je mi velikou ctí Vám oznámit, že dnešního dne byl splněn cíl veřejné sbírky na sajdkáru pro Lukáše. Požadovaných 122 000.-Kč jsme dokázali nashromáždit během 10 dnů. Včera jsem psal, že jsme překročili hranici 100 000.-Kč, dnes jsme se dostali k cílové částce. Ohromný pocit, když vidíme, jak solidární dokáže být komunita motorkářů. Veliký dík patří Vám všem, kteří jste přispěli a umožnili tak splnit sen Lukášovi. Vše proběhlo velice rychle. Jsme potěšeni, že Vám není lhostejný osud vojáka, který bojoval za naši svobodu v zahraniční misi a při výkonu služby utrpěl zdravotní újmu, která mu znemožňuje samostatně jezdit na motocyklu. Lukáš bojoval za naši svobodu v daleké cizině, my jsme pro něj vybojovali svobodu, kterou dokáží cítit jen vyznavači jedné stopy a mezi ně (nás) Lukáš patří a může si ji dále užívat.
Určitě touto sbírkou vše nekončí a s Lukášem se setkáme při mnohých skupinových jízdách či jiných motorkářských akcích. Budeme velice potěšeni setkat se s Lukášem při nějaké akci pořádané Bikers for Veterans.


1. prosince 2020
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
Dne 20. listopadu 2020 byla námi vyhlášena veřejná sbírka na sajdkáru pro válečného veterána Lukáše Hirka. Chceme tím splnit jeho přání, aby si mohl vychutnávat jízdu s motocyklem. I když mu následky zranění, které utrpěl při vojenské misi v uniformě Armády České republiky, neumožní řídit motocykl, chceme mu splnit přání a přispět aspoň na sajdkáru k motocyklu, aby si mohl užívat jízdy aspoň jako spolujezdec.
Potěšující zprávou pro nás všechny je, že jsme k dnešnímu dni tj. 1.12.2020 překročili částku 100 000.-Kč. Velký dík Vám všem, kteří jste přispěli a podpořili tak splnění jednoho velkého snu. Věříme, že v příštích dnech naše snaha nepoleví a potřebnou částku se podaří shromáždit do Vánoc 2020. Ukážeme tím, že osud našeho kamaráda nám není lhostejný, že motorkáři a motorkářky dokáží být solidární a dokáží podpořit člověka v nelehké životní situaci a splnit tak jeho sny, které za normálních okolností se zdají být nedosažitelné. Široké veřejnosti také dokážeme, že občané jezdící na motocyklech nejsou jen tajemná komunita v černém oblečení, ale jsou to lidé citliví se smyslem pro solidaritu se srdcem na pravém místě.
Ještě jednou všem veliké díky!!!


11. listopadu 2020
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
dnešní den je v kalendáři označen jako Den válečných veteránů. Uctíváme tím odkaz mužů a žen, kteří se zbraní v ruce hájili svobodu a hodnoty, které předchozí generace budovaly po mnoho let. Je důležité si tento den připomínat si i v dnešní neklidné době. V Evropě již 75 let žijeme bez globálního válečného konfliktu. Nelze říci, že úplně v míru, protože začátkem 90. let minulého století jsme byli svědky lokálních válek na Balkáně. Nicméně můžeme říci, že se nám války vyhýbají. Neznamená to však, že přestaneme být obezřetní a přestaneme se starat o naši bezpečnost. I ve 21. století je důležité hájit naše bytí v evropském prostoru.
Z tohoto důvodu vznikla i naše iniciativa Beneficalride 2020. Cílem bylo připomenout si odvahu a odhodlání mužů a žen, kteří se ctí sloužili v zahraničních misích Armády České republiky a také vybrat finanční prostředky pro ty veterány, kteří během služby v misi utrpěli újmu.
Dnešním dnem také uzavíráme akci Beneficalride 2020. Věříme, že následující ročníky se budou těšit stejně velkému ne-li většímu zájmu veřejnosti. Těšíme se na setkání při příští vyjížďce v roce 2021.


15. října 2020
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
naše charitativní akce se chýlí ke konci. Koncem měsíce listopadu uzavřeme akci Beneficial Ride 2020 a odevzdáme finanční dar Vojenskému fondu solidarity. V této souvislosti mám k Vám všem jednu prosbu. Zbývá nám ještě několik pamětních odznaků. Chci Vás tímto poprosit, zda byste se zeptali svých kamarádů, jestli nechtějí přispět do fondu a obdržet pamětní odznak na benefiční akci 2020. Věříme, že se i Vašich přátel probudí pocit solidarity a sounáležitosti a podpoříte naše válečné veterány. Pomoc všech je potřebná.

FINIS BONUS, OMNIA BONA…

starší aktuality >