AKTUALITY

30. prosince 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
loučíme se s rokem 2022 a za několik hodin přivítáme rok 2023. Spolek Bikers for Veterans všem svým příznivcům a kamarádům přeje úžasný rok, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Zároveň přejeme mnoho šťastných a bezpečných kilometrů ať na motocyklu nebo v autě. Jak se mezi motoristy říká „kolama dolů“. Ohlédeme-li se zpět do právě končícího roku, můžeme konstatovat, že pro spolek se rok vydařil a v říjnu jsme mohli předat tradiční finanční dar Vojenskému fondu solidarity. Věříme, že příští rok bude pro naši činnost úspěšnější a náš příspěvek do fondu bude zase vyšší. Zvláštní poděkování za spolupráci v roce 2022 patří Komunitnímu centru pro válečné veterány při ÚVN Praha, motocyklovým klubům Army Raiders a Black Dogs, jejichž pomoci a spolupráce si nesmírně vážíme. Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v roce příštím a bude neméně úspěšná.
Poděkování patří také brig. generálce Lence Šmerdové za její pomoc a rady, kterými přispěla k úspěšné činnosti spolku. Díky ní je náš spolek tam, kde je dnes a je již vnímán širokou veřejností ať mezi vojáky tak také mezi nevojenskými motoristy.
Rádi bychom touto cestou pozvali naše příznivce na naši další benefiční jízdu, která se koná 17. června 2023. Detaily budou jako obvykle zveřejněny na našich webových stránkách a na FB.


1.listopadu 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
v pondělí 31. října 2022 jsme slavnostně předali Vojenskému fondu solidarity šek s částkou 77 870.-Kč. Tato částka je výsledkem naší práce v letech 2020-2022. Spolek Bikers for Veterans spolupracuje s fondem již tři roky. Bohužel jsme nikdy neměli možnost prezentovat výsledky naší práce veřejně vzhledem k protiepidemickým opatřením. Děkujeme tímto Vám všem, kteří jste se zúčastnili našich akcí a zároveň přispěli finančním darem k celkové částce, kterou jsme předali vojenskému fondu. Akce se zúčastnili též členové klubů ArmyRaiders MMC, Black Dogs LE MC a HOG Praha Chapter, kteří jednak byli významnými sponzory a zároveň nám pomáhali s organizací našich akcí.
Rádi bychom touto cestou pozvali naše příznivce na naši další benefiční jízdu, která se koná 10. června 2023.


2.července 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
začínají prázdniny resp. 2 měsíce, kdy většina lidí tráví zaslouženou dovolenou, ať na cestách nebo třeba na chatách a chalupách. Všem přejeme krásné volné dny, zotavení a mnoho zážitků. Vám, kteří se budete přemisťovat na různá místa naší planety, přejeme šťastnou cestu bez dopravních i jiných nehod a šťastný návrat domů.
Rádi bychom upozornili naše příznivce, že na našem e-shopu jsme dali do prodeje pánská trička velikosti XXL, plakety 2022 a také samolepky 2022. Protože po těchto artiklech byla velká poptávka, jsou již od 1. července k dispozici.
Během letních měsíců není plánována žádná akce, proto si je užívejte podle Vašich přání a možností.

My v BikersforVeterans přejeme všem motorkářům i ostatním účastníkům silničního provozu pěkné prázdniny, hlavně kolama dolů a těšíme se na další setkání.


20.června 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
v sobotu 18. června 2022 se uskutečnila BeneficialRide 2022 – charitativní jízda na podporu válečných veteránů Armády ČR. Letošní akce byla trochu jiná než minule. Sestávala se ze dvou vyjížděk. Jedna z Prahy, Letňan a jedna z Živohoště. Důvodem bylo, že LE kluby měly mezinárodní sraz právě na Živohošti a účastníci přijeli podpořit naši akci. Celkem bylo 162 motocyklů, což bylo více než jsme očekávali. Je vidět, že osudy našich veteránů nám nejsou lhostejné a snažíme se je podporovat různými způsoby. Počasí nám přálo, a i jízda se vydařila.
V letošním roce jsme změnili formu podpory, a to zakoupením předmětů s logem BikersforVeterans. Možnost nákupu jsme rozšířili také prostřednictvím e-shopu na bikersforveterans.cz. Naše poděkování patří Vám všem, kteří jste zakoupením předmětů podpořili Vojenský fond solidarity. Vás, kteří jste tak neučinili, prosíme, abyste využili možnosti nákupu na e-shopu a rozšířili tak naši myšlenku solidarity.
Samotná organizace této akce vyžaduje hodně práce a hodně úsilí. Z tohoto pohledu velké poděkování patří Komunitnímu centru pro válečné veterány při ÚVN Praha (Markéta, Veronika a Štěpán), nesmírným přínosem při organizaci akce byly pro nás kluby ARMY RAIDERS MMC a BLACK DOGS LE MC. Bez jejich pomoci bychom tuto akci stěží mohli zorganizovat. ArmyRaiders a Black Dogs také přispěli sponzorským darem formou finančního příspěvku. Po zásluze jim patří veliký dík.
Sluší se, abychom poděkovali všem účastníkům za bezpečnou jízdu. Během akce se nikomu nic nestalo. Zvláštní poděkování bychom chtěli vyjádřit příslušníkům Policie ČR a Security skupině HOG Praha Chapter, kteří zabezpečovali hladký průjezd kolony po celé délce trasy. Velké díky také patří příslušníkům Hradní stráže a Vojenské policie, kteří tvořili čestný doprovod paní generálce Šmerdové, předsedkyni výboru Vojenského fondu solidarity.
V příštím roce je samozřejmě naplánována opět charitativní vyjížďka. Předběžně v červnu 2023. Přesné datum bude uveřejněno po prázdninách.
My v Bikers for Veterans přejeme všem motorkářům i ostatním účastníkům silničního provozu pěkné prázdniny, hlavně kolama dolů a těšíme se na další setkání.


2. června 2022
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
Tento měsíc, 18. června 2022, se uskuteční naše další dobročinná akce na podporu válečných veteránů Armády ČR. Pevně věříme, že počasí nám bude přát a počet účastníků bude vyšší než při minulých ročnících.
Novinkou v letošním roce, kterou jsme pro Vás připravili e-shop, kde můžete koupit předměty s tématikou Bikers for Veterans, a tím přispět jiným způsobem na Vojenský fond solidarity. Sortiment je zatím omezený a další rozvoj záleží na nákupních aktivitách a požadavcích Vás, nakupujících. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří již zareagovali a zboží již objednali. V letošním roce bude právě podpora veteránům z naší strany zajištěna prodejem předmětů. Pokud máte zájem podpořit válečné veterány prostřednictvím Bikers for Veterans, můžete tak učinit buď nákupem na e-shopu nebo nákupem přímo na akci 18. června.
Co se týče organizace Beneficial Ride 2022 je vše již zabezpečeno. Máme již veškerá povolení, která jsou pro konání akce nezbytné. Po dojezdu do Lešan bude pro Vás připraveno občerstvení. Zájemci si mohou prohlédnout exponáty muzea.

Program Beneficial Ride 2022:

Datum:                        18. června 2022
Sraz:                            9:30 – 11:00
Místo srazu:                Parkoviště u OC Letňany, Veselská ul., dolní část u benzinové pumpy TESCO
mapa zde
Odjezd:                        11:00
Cíl:                               Vojenské muzeum v Lešanech, okr. Benešov
Očekávaný dojezd:    12:30 – 13:00


23. května 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
motocyklová sezóna běží v plném proudu. I my se intenzivně připravujeme na naši benefiční jízdu, která se koná 18. června 2022. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku. V současné době již máme téměř všechna povolení, které jsou nezbytná ze strany státní správy.
Máme připraveny i některé novinky, kterými jsme rozšířili možnosti podpory válečných veteránů AČR. V letošním roce se nebude vybírat finanční příspěvek do fondu. Podporu veteránům nyní vyjádříte zakoupením předmětů, které budou připraveny v místě dojezdu. Výtěžek z akce bude poukázán Vojenskému fondu solidarity. Ve vojenském muzeu budete mít možnost si prohlédnout vystavené exponáty, a to jak volně stojící na ploše, tak i ty, které jsou umístěny v interiérech.
Děkujeme všem z vás, kteří přispěli na podporu Ukrajiny na základě naší výzvy.
Věříme, že 18. června bude pěkné počasí a účast bude minimálně v počtu jako v r. 2020.
Těšíme se na Vás.

5. dubna 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
před více než měsícem jsme zaznamenali historickou událost, kterou jsme si mysleli, že ve 21. století již nemůžeme zažít. Ano, jedná se o vojenskou okupaci Ukrajiny ze strany Ruska. Denně jsme svědky ve zpravodajských relacích drastických obrázků, které nám ukazují, co musí obyvatelé Ukrajiny prožívat. Proto jsme se také připojili ke všem, kteří poskytují pomoc těžce zkoušené zemi. Mnozí z Vás reagovali na naši výzvu a informovali nás osvém příspěvku ať finančním nebo materiálním na pomoc ukrajinským občanům. Všem těmto odvážným občanům děkujeme. I na Ukrajině, v rámci obrany svého území, jsou a budou zraněni vojáci, kteří budou potřebovat pomoc. A toto je náš příspěvek, i když symbolický, statečným mužům a ženám, kteří se postavili se zbraní v ruce proti agresorovi. Pevně věříme, že konflikt v brzké době utichne a Ukrajinci budou moci žít normální život bez ohrožení cizí mocí. Jsou způsoby, které do civilizované Evropy 21. století nepatří.
Naše hlavní akce, a to Beneficial Ride 2022, se uskuteční v plánovaném termínu 18. června 2022. Věříme, že bude pěkné počasí a naši jízdu si pěkně užijeme. Přípravy zatím probíhají podle plánu a zároveň chystáme překvapení pro účastníky.
Těšíme se na Vás.


3. března 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
dnes je tomu týden od chvíle, co jsme svědky válečných událostí na Ukrajině. Tato událost se dotkla nejenom obyvatel Ukrajiny, ale i nás v naší vlasti. Bohužel ve 21. století došlo k rozpoutání války takového rozsahu, o kterém se nám ani nesnilo. Navíc ne v zase tak vzdálené zemi. Celý svět s rozhořčením sleduje počínání ruské armády, kdy jejím přičiněním jsou ničeny hodnoty a utráceny životy občanů Ukrajiny, kteří válku vůbec nechtějí. Zároveň tato akce zvedla vlnu solidarity s ukrajinským národem a mnoho lidí přispívá na pomoc postižené zemi jak věcnými dary, tak finančně. Ani my v Bikers for Veterans nechceme zůstat pozadu.
Přemýšleli jsme o vyhlášení veřejné sbírky na pomoc Ukrajině. Vzhledem k tomu, že již existuje plno organizací, které se touto činností zabývají, a navíc vyřízení povolení ke sbírce by vyžadovalo značného času, rozhodli jsme se využít některou z existujících sbírek. Po domluvě s Vojenským fondem solidarity jsme využili služeb organizace Člověk v tísni a poslali individuální finanční dary na konto 0093209320/0300. I na Ukrajině jsou váleční veteráni a civilní obyvatelstvo, kteří potřebují různou humanitární pomoc. Řada z vás již nějakou formou bránící se Ukrajinu podpořila. Prosíme všechny, kteří mohou, aby přispěli na pomoc trpící zemi ať na zmíněné konto nebo jiné a anebo jinou formou. Každá pomoc se počítá. Vždyť ta válka není tak daleko od nás a nevíme, co může přinést budoucnost.
Rádi bychom vás tímto pozvali k účasti na Benefical Ride 2022 a tím i k podpoře našich spoluobčanů, kteří naši pomoc náležitě ocení. Za to vám všem upřímně předem děkujeme.


6.2.2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
přivítali jsme rok 2022 s nadějí, že už konečně pandemie Covid-19 bude na ústupu. Zpočátku roku to tak nevypadalo, ale rozhodnutí vlády ČR a také vlád dalších zemí nám dávají naději, že v letošním roce dojde k rozvolnění omezujících opatření a budeme moci uspořádat benefiční jízdu pro válečné veterány v plném rozsahu.
Datum jízdy je stanoveno na sobotu 18. června 2022. Sraz bude jako obvykle na parkovišti u obchodního centra v Letňanech. Cílem vyjížďky bude vojenské muzeum v Lešanech na Benešovsku. Trasa bude stejná, jakou jsme plánovali minulý rok.
Věříme, že se zúčastní co nejvíce účastníků, ať už z řad motocyklových nadšenců nebo ostatních, které dobročinnost zajímá. Cílem bude opět přispět finanční částkou do Vojenského fondu solidarity a podpořit tím naše statečné vojáky, kteří utrpěli újmu při plnění úkolů v zahraničních misích.
Minulý rok za protiepidemických opatření jsme přispěli do fondu částkou 22 000.-Kč. Na to, že se jednalo o individuální neorganizované akce byla pro nás výše příspěvku milým překvapením.
V letošním roce doufáme, že účast na akci bude alespoň stejná, jako v roce 2020 a naše pomoc bude významnější. Čekají nás některá překvapení.
Rádi bychom vás tímto pozvali k účasti na Beneficial Ride 2022 a tím i k podpoře našich spoluobčanů, kteří naši

pomoc náležitě ocení. Za to vám všem upřímně předem děkujeme.