AKTUALITY


11. listopadu 2020
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
dnešní den je v kalendáři označen jako Den válečných veteránů. Uctíváme tím odkaz mužů a žen, kteří se zbraní v ruce hájili svobodu a hodnoty, které předchozí generace budovaly po mnoho let. Je důležité si tento den připomínat si i v dnešní neklidné době. V Evropě již 75 let žijeme bez globálního válečného konfliktu. Nelze říci, že úplně v míru, protože začátkem 90. let minulého století jsme byli svědky lokálních válek na Balkáně. Nicméně můžeme říci, že se nám války vyhýbají. Neznamená to však, že přestaneme být obezřetní a přestaneme se starat o naši bezpečnost. I ve 21. století je důležité hájit naše bytí v evropském prostoru.
Z tohoto důvodu vznikla i naše iniciativa Beneficalride 2020. Cílem bylo připomenout si odvahu a odhodlání mužů a žen, kteří se ctí sloužili v zahraničních misích Armády České republiky a také vybrat finanční prostředky pro ty veterány, kteří během služby v misi utrpěli újmu.
Dnešním dnem také uzavíráme akci Beneficalride 2020. Věříme, že následující ročníky se budou těšit stejně velkému ne-li většímu zájmu veřejnosti. Těšíme se na setkání při příští vyjížďce v roce 2021.


15. října 2020
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
naše charitativní akce se chýlí ke konci. Koncem měsíce listopadu uzavřeme akci Beneficial Ride 2020 a odevzdáme finanční dar Vojenskému fondu solidarity. V této souvislosti mám k Vám všem jednu prosbu. Zbývá nám ještě několik pamětních odznaků. Chci Vás tímto poprosit, zda byste se zeptali svých kamarádů, jestli nechtějí přispět do fondu a obdržet pamětní odznak na benefiční akci 2020. Věříme, že se i Vašich přátel probudí pocit solidarity a sounáležitosti a podpoříte naše válečné veterány. Pomoc všech je potřebná.

FINIS BONUS, OMNIA BONA…

starší aktuality >
Bikers for Veterans na Facebooku