AKTUALITY


3.listopadu 2023
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 jsme slavnostně předali za přítomnosti ředitele Agentury personalistiky AČR gen. Studeného, velitele Hradní stráže plk. Ackermanna. zástupce náčelníka VP plk. Hutáka a dalších Vojenskému fondu solidarity šek s částkou 60 000.-Kč. Šek byl předán do rukou ředitele Odboru pro válečné veterány plk. Robertu Speychalovi. Tato částka je výsledkem naší činnosti v roce 2023. Spolek Bikers for Veterans spolupracuje s fondem již čtyři roky. Těší nás, že částka, kterou přispíváme do fondu je rok od roku vyšší. Děkujeme tímto Vám všem, kteří jste se zúčastnili našich akcí a zároveň přispěli finančním darem k celkové částce, kterou jsme dnes předali vojenskému fondu. Akce se zúčastnili též členové klubů Army Raiders MMC, Black Dogs LE MC, VeriEquites LE MC a HOG Praha Chapter, kteří jednak byli významnými sponzory a zároveň nám pomáhali s organizací našich akcí.
Rádi bychom touto cestou pozvali naše příznivce na naši další benefiční jízdu, která se koná 22. června 2024.


1.července 2023
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
dnešním dnem začínají prázdniny a s tím spojené „stěhování národů“ neboli přesun z domova do místa dovolených a pak cesta zpět. Mnozí z nás pojedeme na dovolenou po vlastní ose. Chceme tímto připomenou pravidlo šťastného návratu. Jezděte opatrně, rozvážně a včas předvídejte výjimečné dopravní situace, do kterých se můžete dostat i ne vlastní vinou. Pro nás, kteří pojedeme na motocyklu, to platí dvojnásob. Mnoho motorkářů se stalo účastníky dopravních nehod i když řádně dodrželi pravidla silničního provozu. Buďme k sobě na silnicích ohleduplní.
Někteří ze spolku Bikers for Veterans spolu s několika účastníky Beneficial Ride 2023 se vydáme do USA absolvovat vyjížďku, která se letos tematicky věnuje významným místům občanské války a historie USA. Navštívíme mimo jiné místa jako Boston, MA; Hartfort, CT; West Point, NY, Gettysburg, PA; Washington D.C.; Appomatox, VA New Orleans, LA.
Průběh cesty můžete sledovat na Facebooku na stránce American Civil War Expedition 2023.
Zde můžete sledovat každodenní informace o cestě, zážitky a fotografie.
Každý si užijte prázdniny, jak si přejete a přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů na motorce, v autě nebo jiném dopravním prostředku.
Hlavně kolama dolů!
Pěkné prázdniny přejí členové Bikers for Veterans.


19.června 2023
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
v sobotu 17. června 2023 se uskutečnila Beneficial Ride 2023 – charitativní jízda na podporu válečných veteránů Armády ČR. Letošní akce scénářem navázala na loňský ročník. Sestávala se ze dvou vyjížděk. Jedna z Prahy, Letňan a jedna z Živohoště. Důvodem bylo, že LE kluby měly mezinárodní sraz právě na Živohošti a účastníci přijeli podpořit naši akci. Celkem bylo cca 180 motocyklů, což bylo více než jsme očekávali. Je vidět, že osudy našich veteránů nám nejsou lhostejné a snažíme se je podporovat různými způsoby. Počasí nám úplně nepřálo. Naštěstí pršet začalo chvilku po dojezdu do cílové destinace.
Samotná organizace této akce vyžaduje hodně práce a úsilí. Rádi bychom touto cestou poděkovali brig. gen. Aleši Knížkovi, který umožnil, abychom mohli využít areál vojenského muzea v Lešanech, plk. Robertu Speychalovi, řediteli Odboru pro válečné veterány MO při přípravě akce. Z tohoto pohledu velké poděkování patří Komunitnímu centru pro válečné veterány při ÚVN Praha (Markéta, Veronika a Štěpán), nesmírným přínosem při organizaci akce byly pro nás kluby ARMY RAIDERS MMC, BLACK DOGS LE MC a VERI EQUITES LE MC. Bez jejich pomoci bychom tuto akci stěží mohli zorganizovat. Po zásluze jim patří veliký dík.Sluší se, abychom poděkovali všem účastníkům za bezpečnou jízdu. Během akce se nikomu nic nestalo. Zvláštní poděkování bychom chtěli vyjádřit příslušníkům Policie ČR a Security skupině HOG Praha Chapter, kteří zabezpečovali hladký průjezd kolony po celé délce trasy. Velké díky také patří příslušníkům Hradní stráže a Vojenské policie, kteří tvořili čestný doprovod paní generálce Šmerdové, bývalé předsedkyni výboru Vojenského fondu solidarity. Děkujeme také moto prodejně MotoVšem, kteří nám pomáhají s prodejem našich suvenýrů a informování širší veřejnosti o našich aktivitách.
V příštím roce je samozřejmě naplánována opět charitativní vyjížďka. Předběžně v červnu 2024. Přesné datum bude uveřejněno po prázdninách.
My v Bikers for Veterans přejeme všem motorkářům i ostatním účastníkům silničního provozu pěkné prázdniny, hlavně kolama dolů a těšíme se na další setkání.
A zde se můžete podívat na pár snímků v galerii z akce.