AKTUALITY

Program Beneficial Ride 2023:

Datum:                            17. června 2023
Sraz:                                9:00 – 10:30
Místo srazu:                    Parkoviště u OC Letňany
, Veselská ul., dolní část u benzinové pumpy TESCO mapa zde
Odjezd:                           10:30
účastnický příspěvek:   300,- Kč
(příspěvek pro Vojenský fond solidarity)
Cíl:                                   Vojenské muzeum v Lešanech, okr. Benešov
Očekávaný dojezd:        12:30 – 13:00


1. června 2023
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
dnes začal šestý měsíc v tomto roce a pro nás v Bikers for Veterans vrchol našeho snažení. Za 2 týdny se uskuteční naše benefiční jízda Beneficial Ride 2023. Vstupujeme do poslední etapy příprav, abychom si naši jízdu užili v pohodě a bez jakýchkoliv nepříjemností.
Po zkušenostech z minulých ročníků jsme přistoupili k malé změně. Naše benefiční vyjížďka je charitativní akce, a proto účast na akci je podmíněna finančním příspěvkem v minimální výši 300.-Kč (12.-EUR).V poslední době se množí dotazy, „proč se má platit za účast na akci?“ a „co za to dostanu?“ Rádi bychom v této souvislosti uvedli, že smyslem vyjížďky je shromáždit finanční dar ve prospěch válečných veteránů Armády ČR. Sám jsem byl svědkem podobných událostí v New Yorku a v Londýně. Ano, bylo to v zemích, kde úcta k válečným veteránům má dlouholetou tradici a jejich podpora patří ke každodenním samozřejmostem. Jiné je to v naší zemi. Proto, vlivem zahraničních akcí, se snažíme podobnou tradici zavést i v České republice. To, že jsme založili smysluplnou akci, jste nás přesvědčili v minulých ročnících. Minulý rok jsme do Vojenského fondu solidarity přispěli částkou 77 000.-Kč. Za to patří velký dík vám, kteří jste se našich vyjížděk zúčastnili. Dnes jsme součástí evropských a světových společenství (EU, NATO apod.) a z toho vyplývají některé výhody, ale i závazky. V oblasti obrany očekáváme, že při napadení naší vlasti nám naši spojenci pomůžou odvrátit možnou hrozbu. Zároveň se od nás očekává, že při ohrožení jiného spojence Armáda ČR pomůže v rámci svých možností. Říká se tomu kolektivní obrana. Bohužel při nasazení vojáků v obraně může dojít k zdravotní újmě nebo i ke ztrátě života.
Záleží nám na tom, abychom vyjádřili naši sounáležitost a vděk našim spoluobčanům, kteří neváhali za naši svobodu a hodnoty nasadit to nejcennější, co mají – svoje zdraví. Bohužel někteří utrpěli během misí zdravotní či jinou újmu, a proto jim je adresována naše pomoc.
Tato akce není určena pro vás, kteří máte nějakou náboženskou, politickou, morální či jinou zábranu přispět částkou alespoň 300.-Kč na podporu zmíněných spoluobčanů. Pokud opravdu nemůžete přispět na charitu, využijte jiných akcí, kterých se v uvedený den koná určitě dostatečný počet. Cílem naší akce je shromáždit finanční dat pro potřebné. Nejde nám o to trhat rekordy v počtu účastníků na akci. Podporu veteránům lze vyjádřit také zakoupením předmětů, které budou připraveny v místě dojezdu. Ve vojenském muzeu budete mít možnost si prohlédnout vystavené exponáty, a to jak volně stojící na ploše, tak i ty, které jsou umístěny v interiérech.
Věříme, že 17. června bude pěkné počasí a účast bude minimálně v počtu jako v r. 2022.
Těšíme se na Vás.


23. května 2023
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
počasí se nám zlepšuje a nastal příhodný čas pro nás, motorkáře. Přípravy na naši charitativní jízdu vrcholí. Veškerá povolení ze strany státní správy již máme.
Po zkušenostech z minulých ročníků jsme přistoupili k malé změně. Naše benefiční vyjížďka je charitativní akce, a proto účast na akci je podmíněna finančním příspěvkem v minimální výši 300.-Kč (12.-EUR). Záleží nám na tom, abychom vyjádřili naši sounáležitost a vděk našim spoluobčanům, kteří neváhali za naši svobodu a hodnoty nasadit to nejcennější, co mají – svojezdraví. Bohužel někteří utrpěli během misí zdravotní či jinou újmu, a proto jim je adresována naše pomoc. Podporu veteránům lze vyjádřit také zakoupením předmětů, které budou připraveny v místě dojezdu. Výtěžek z akce bude poukázán Vojenskému fondu solidarity. Ve vojenském muzeu budete mít možnost si prohlédnout vystavené exponáty, a to jak volně stojící na ploše, tak i ty, které jsou umístěny v interiérech.
Věříme, že 17. června bude pěkné počasí a účast bude minimálně v počtu jako v r. 2022. Bližší informace na info letáku.
Těšíme se na Vás.


12. května 2023
, Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
motocyklová sezóna běží v plném proudu. I my se intenzivně připravujeme na naši benefiční jízdu, která se koná 17. června 2023. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku. V současné době postupně získáváme všechna povolení, která jsou nezbytná ze strany státní správy.
I letos jsme připravili novinky, kterými jsme rozšířili možnosti podpory válečných veteránů AČR. Naše jízda je benefiční, to znamená že cílem vyjížďky je získání finančního daru pro Vojenský fond solidarity. Po zkušenostech z minulého ročníku a získání zkušeností s pořádáním akcí v jiných zemích jsme se rozhodli, že podmínkou účasti na benefiční jízdě bude finanční příspěvek 300.-Kč (12.-EUR). Zaplacením finančního daru obdrží každý účastník set upomínkových předmětů. Chceme tím navázat na minulé ročníky, kdy jsme předali fondu celkem 77 000.-Kč.Vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Evropě zejména s ohledem na válku na Ukrajině není ideální, jsme přesvědčení, že váleční veteráni Armády České republiky si podporu široké veřejnosti zaslouží. I v letošním roce bude v místě dojezdu stánek s předměty s tématikou BikersforVeterans. Výtěžek z akce bude opět poukázán Vojenskému fondu solidarity. Ve vojenském muzeu budete mít možnost si prohlédnout vystavené exponáty, a to jak volně stojící na ploše, tak i ty, které jsou umístěny v interiérech.
Věříme, že 17. června bude pěkné počasí a účast bude minimálně v počtu jako v r. 2022.
Těšíme se na Vás.


30. prosince 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
loučíme se s rokem 2022 a za několik hodin přivítáme rok 2023. Spolek Bikers for Veterans všem svým příznivcům a kamarádům přeje úžasný rok, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Zároveň přejeme mnoho šťastných a bezpečných kilometrů ať na motocyklu nebo v autě. Jak se mezi motoristy říká „kolama dolů“. Ohlédeme-li se zpět do právě končícího roku, můžeme konstatovat, že pro spolek se rok vydařil a v říjnu jsme mohli předat tradiční finanční dar Vojenskému fondu solidarity. Věříme, že příští rok bude pro naši činnost úspěšnější a náš příspěvek do fondu bude zase vyšší. Zvláštní poděkování za spolupráci v roce 2022 patří Komunitnímu centru pro válečné veterány při ÚVN Praha, motocyklovým klubům Army Raiders a Black Dogs, jejichž pomoci a spolupráce si nesmírně vážíme. Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v roce příštím a bude neméně úspěšná.
Poděkování patří také brig. generálce Lence Šmerdové za její pomoc a rady, kterými přispěla k úspěšné činnosti spolku. Díky ní je náš spolek tam, kde je dnes a je již vnímán širokou veřejností ať mezi vojáky tak také mezi nevojenskými motoristy.
Rádi bychom touto cestou pozvali naše příznivce na naši další benefiční jízdu, která se koná 17. června 2023. Detaily budou jako obvykle zveřejněny na našich webových stránkách a na FB.


1.listopadu 2022,
Pavel Pokora

Přátelé, kamarádi,
v pondělí 31. října 2022 jsme slavnostně předali Vojenskému fondu solidarity šek s částkou 77 870.-Kč. Tato částka je výsledkem naší práce v letech 2020-2022. Spolek Bikers for Veterans spolupracuje s fondem již tři roky. Bohužel jsme nikdy neměli možnost prezentovat výsledky naší práce veřejně vzhledem k protiepidemickým opatřením. Děkujeme tímto Vám všem, kteří jste se zúčastnili našich akcí a zároveň přispěli finančním darem k celkové částce, kterou jsme předali vojenskému fondu. Akce se zúčastnili též členové klubů Army Raiders MMC, Black Dogs LE MC a HOG Praha Chapter, kteří jednak byli významnými sponzory a zároveň nám pomáhali s organizací našich akcí.
Rádi bychom touto cestou pozvali naše příznivce na naši další benefiční jízdu, která se koná 10. června 2023.