PROGRAM

Myšlenkou benefiční jízdy Bikers for Veterans je podpořit naše spoluobčany, kteří při výkonu vojenské služby utrpěli újmu a zároveň užít si krásný motorkářský zážitek formou skupinové jízdy. Chceme založit tradici, na kterou bychom byli hrdi nejen my, současní občané, ale i budoucí generace.
Hlavním cílem je právě skupinová jízda na motocyklech spojená s výběrem finančního příspěvku ve prospěch Fondu solidarity Armády ČR. Výše finančního příspěvku je 500.-Kč na osobu. Odměnou Ti bude pamětní odznak na tuto událost. V místě dojezdu již bude volná zábava, setkání s kamarády a hodnocení celé akce. Jedná se o „nultý ročník“, kterým chceme veřejnosti ukázat, že motorkáři nejsou jen skupina potetovaných týpků. Jsou to kluci a děvčata se smyslem pro čest, odpovědnost, vlastenectví, bratrství, ochranu hodnot apod. Mnozí z nás absolvovali základní vojenskou službu, a tak si dovedeme zčásti představit, co účast v současných misích pravděpodobně obnáší.
Pevně věříme, že akce se do budoucna rozšíří a bude přinášet radost a podporu potřebným…


9:00 - 9:45 sraz účastníků na parkovišti OC Letňany, Praha 9
9:45 - 10:00 poučení o bezpečnosti, řazení účastníků do kolony
10:00   Čas Č - Odjezd
12:00 - 12:30  Příjezd do  Automuzea Pelechov, Luštěnice, okr. Mladá Boleslav
12:30 - 12:50  Slavnostní projevy
12:50 - 16:30  volná zábava (občerstvení, prohlídka muzea, setkání s přáteli)GDPR:
Účastí na akci Bikers for Veterans 2020 návštěvník souhlasí s pořizováním fotografií, zvukových a zvukově obrazových záznamů z průběhu akce. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být v budoucnu použity k propagaci myšlenky podpory válečných veteránů Armády ČR a podobné účely, a to bezplatně.

Pro zajištění distribuce pamětních odznaků je nutný sběr následujících údajů:
• Jméno a Příjmení
• Číslo mobilního telefonu
• Obec bydliště
• Okres bydliště

Uvedené údaje slouží pořadateli pouze k výše zmíněnému účelu a po vypořádání akce budou údaje vymazány.


Covid-19
V souvislosti s hygienickými opatřeními vydanými vládou ČR je nutné, aby účastnici akce Bikers for Veterans 2020 dodržovali zvýšená hygienická opatření. Žádáme návštěvníkyb, aby dodržovali následující pravidla:
• Udržuj si odstup, nejlépe 1,5 metru.
• Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od ostatních lidí doporučujeme zakrytí nosu a úst.
• Dezinfikuj si pravidelně ruce.
• Odpadky odkládej do nádob k tomu určených

V místě konání akce bude z hlediska hygienických opatření následující zabezpečení:
• Mobilní WC
• Cisterna s vodou
• Lahve s desinfekcí
• Nádoby na odkládání odpadu

Prosíme všechny návštěvníky, aby veškerý odpad odkládali do nádob na odpady, využívali mobilní WC k účelu tomu určeným. V areálu bude cisterna s vodou k umytí rukou a lahve s desinfekcí.